Akcija Fonda B 92, „Bitka za znanje“

U okviru ove akcije pokrenuta je inicijativa pčelice koja za cilj ima nabavku savremenih učila za škole za decu sa smetnjama u razvoju. Naša škola će dobiti šest robota u obliku pčele sa šest različitih podloga pomoću kojih deca mogu da uče različite sadržaje kako akademske tako i životne.