Одељење за децу са потешкоћама из спектра аутизма

Одељење за децу са потешкоћама из спектра аутизма основано је 2007. године. Сврха оваквог одељења је да на одговарајући начин подучава, води и помаже детету да развије веома важне социјалне, комуникативне вештине и вештине играња које ће обезбедити базу за даље учење.

Учионица у којој се настава изводи омогућава мирн
о и структуирано окружење. Наставна средства прилагођена су специфичним потребама ученика и омогућавају постизање већег степена независности и олакшавају извршавање задатака.

Инклузивни модул у настави спроводи се од 2011. године. Први циклус основног образовања подразумева целодневну и индивидуалну наставу наставу, а други циклус основног образовања подразумева разредно-предметну и индивидуалну наставу. Ученици су укључени у све школске активности (секције, ученички парламент, припрема приредби…).

Одељење за децу са потешкоћама из спектра аутизмаИндивидуални третман подразумева рад ученика са соматопедом, логопедом и реедукатором психомоторике. Сваки третман подразумева процену ученика и справљање индивидуалног плана по коме ће ученици касније радити.

Ученицима је на располагању и сензорна соба у којој се обављају индивидуални третмани, као и рачунарски центар.

У сарадњи са Републичким удружењем Србије за помоћ особама са аутизмом родитељима је омогућена размена идеја и искустава, са стручњацима и другим родитељима, како би успешно разумели комплексне потребе деце са аутизмом и помогли им у стицању нових знања и вештина.