13087418_1097149013675991_7030747593078328406_nНаша школа у својим просторијама поседује библиотеку са солидним фондом књига и рачунаром за потребе како ученика тако и запослених школе.

Делатност школске библиотеке саставни је део васпитно-образовног и библиотечког система и директно је укључена у наставни процес и учење. Стварајући код ученика љубав према књизи као извору знања, као и подизањем свести о вредностима националне културе, а посебно језика, уметности и науке, од ученика се ствара читалац. У оквиру рада библиотеке, често се организују радионице различитог садржаја, како би се на тај начин код деце подстакла креативност и инвентивност.

Од оснивања школе “Бошко Буха” формиране су и раде секције: литерарна, драмска и рецитаторска, а библиотека је потпора за њихов рад. Чланови ових секција су ученици који показују способност за леп, изражајан говор, смисао за глуму и лепо писмено изражавање, па тако рад школске библиотеке у великој мери има значаја приликом организовања, припреме и споровођења културних догађаја предвиђених планом и програмом школе.
Свакако треба поменути и сарадњу наше библиотеке са културним установама на нивоу Града, чији смо чести гости. То су Дечији културни центар, Библиотека града Београда, Дом културе Вук, Пријатељи деце Звездарe и остале институције од културног значаја.