Целодневном наставом у Основној школи “Бошко Буха” обухваћени су ученици од I-IV разреда.

Разлози за конципирањем овакве организације рада у нашој школи су многи.
Кроз дугогодишње искуство у раду са особама са сметњама у развоју показало се да васпитно-образовни ефекти постигнути код ученика, често имају тенденцију отежаног задржавања и усвајања. Један од битних разлога је и тај , што су ученици по повратку у своју матичну средину, углавном суочени са многим социјалним, васпитним, лошим материјалним и другим незадовољавајућим условима који у значајној мери утичу на неповољан развој укупне дететове личности.

С друге стране, целодневни боравак у школи, поред перманентне едукације и правилног и континуираног васпитног третмана, задовољава и неке егзистенцијалне аспекте и потребе наших ученика, у смислу редовне, организоване исхране, редовног одржавања личне хигијене и једне укупне социјализације кроз разне видове укључивања у непосредно окружење .

Сама организација дана у оквиру целодневне наставе је пажљиво и стручно осмишљавана.
У првом плану био је ученик, његове потребе и преостали психо-физички ресурси.
Кроз центре интересовања сваком нашем ученику пружена је прилика да се оствари и у складу са својим потребама и интересовањима, изрази.

Преко спонтаних игара и разноврсних тема у оквиру креативних радионица (музичка, ликовна, драмска, рецитаторска….) и центара интересовања (Центар језичке културе и стваралаштва, Центар еколошких и хуманитарних активности, Центар креативних и производних активноси…), наши ученици по принципу потпуне слободе избора и добровољности, успешно изражавају своје скривене потенцијале.

Овако осмишљена организација рада, при чему се имало у виду интензивирање школских садржаја, обнављање стечених знања кроз савремен и прилагођен програм целодневне наставе, у великој мери су поспешени образовно-васпитни ефекти рада са популацијом која се образује и васпитава у Основној школи “Бошко Буха”.