Ekološka sekcija, koja u školi postoji od 1996. godine daje lepotu i duh našem životnom prostoru.
Razvijajući ljubav prema prirodi i očuvanju životne sredine, uči nas kako da živimo u skladu sa njom.
Zalivanje ukrasnih biljaka koje smo sami posadili i razmnožili, predstavlja svakodnevnu aktivnost.
Fontana, postavljena u školskom holu nam predstavlja posebnu radost, kao i održavanje akvarijuma i hranjenje ribica u kome nam nesebično pomažu i roditelji naših učenika.
Neretko smo i inicijatori sakupljanja sekundarnih sirovina, a u okviru ovih akcija učešće uzimaju svi učenici i zaposleni u Osnovnoj školi “Boško Buha”
Aktivno razvijamo kod učenika sopstveni osećaj za lepo i stvara se kritičko mišljenje prema zagađivačima životne sredine.