Поштовани, за све додатне информације можете нас контактирати на е-mail, телефоном или нас посетити на нашој адреси.

ОСНОВНА ШКОЛА “БОШКО БУХА”,
XXI ДИВИЗИЈЕ БР.31, 11000 БЕОГРАД
PIB: 101148925

 

Телефони:
Секретаријат школе: 011/2417-174
Рачуноводство: 011/3807-233
Директор: 011/2402-393
Факс:  011/2402-393

 

РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛЕ:
ОД 07:00  ДО 17:00