Прва радионица “Стављање примедби, изношење жалби” из тренинга “Контрола агресивности” успешно је реализована.

Ученици су показали велику мотивисаност за рад, били су активни и маштовити.