Готово да нема подручја у којем се не користи компјутерска технологија. Иако се некад дешава супротно, намера је одувек била да се технологија прилагоди човеку, а не обратно. Нове технологије данас се прилагођавају и онима који имају посебне потребе.
Деца са сметњама у развоју могу да постигну много више него што се од њих очекује ако им је на располагању примерена компјутерска технологија и занимљив едукативни софтвер. Утврђено је и да деца са посебним потребама углавном имају способност да дуго задрже информације, уколико их сматрају значајним.
Компјутерска технологија омогућује интерактивне апликације, наспрам једнодимензионалних вежбанки. Деца са одушевљењем прихватају нови начин учења. Кроз игру, на деци интересантан и забаван начин, развија се њихова перцепција и фина моторика. Успоставља се координација покрета са усмереном пажњом на дешавања на екрану. Деца брже, лакше и на занимљив начин усвајају појмове боја и облика. Резултати говоре и да стрпљивост потребна за долазак до завршетка игре повећава дечју концентрацију. Приметно су побољшане перцепција и пажња деце и за друге активности. Такође, коришћење компјутера допринело је смањењу сувишне енергије код хиперактивне деце.

Мултимедијална учионица
Мултимедијална учионица

Резултати који се постижу применом рачунарске технологије у раду с децом са посебним потребама су значајни и не смеју се занемарити, већ треба радити на њиховом даљем развоју.

Школа поседује мултимедијалну учионицу која је опремљења рачунарима, пројектором, пројекционим платном и телевизором.
Ученици се у дигиталном кабинету упознавају са основама рада на рачунару, могућностима примене рачунара и начинима долажења до информација у савременом информатичком свету.

Ученицима је омогућено да подесе свој рачунар према својим визуелним, слушним, когнитивним, говорним и потребама спретности руку. Да би била приступачна, технологија мора бити довољно флексибилна како би одговорила на потребе и склоности различитих особа са различитим способностима. У мултимедијалној учионици могу се изводити часови из различитих наставних предмета. Примена мултимедијалног приступа омогућава наставницима успешније и квалитетније извођење наставе, а ученицима формирање јаснијих представа и појмова. Овакав вид наставе значајно олакшава процес учења и усвајања нових садржаја.