Gotovo da nema područja u kojem se ne koristi kompjuterska tehnologija. Iako se nekad dešava suprotno, namera je oduvek bila da se tehnologija prilagodi čoveku, a ne obratno. Nove tehnologije danas se prilagođavaju i onima koji imaju posebne potrebe.
Deca sa smetnjama u razvoju mogu da postignu mnogo više nego što se od njih očekuje ako im je na raspolaganju primerena kompjuterska tehnologija i zanimljiv edukativni softver. Utvrđeno je i da deca sa posebnim potrebama uglavnom imaju sposobnost da dugo zadrže informacije, ukoliko ih smatraju značajnim.
Kompjuterska tehnologija omogućuje interaktivne aplikacije, naspram jednodimenzionalnih vežbanki. Deca sa oduševljenjem prihvataju novi način učenja. Kroz igru, na deci interesantan i zabavan način, razvija se njihova percepcija i fina motorika. Uspostavlja se koordinacija pokreta sa usmerenom pažnjom na dešavanja na ekranu. Deca brže, lakše i na zanimljiv način usvajaju pojmove boja i oblika. Rezultati govore i da strpljivost potrebna za dolazak do završetka igre povećava dečju koncentraciju. Primetno su poboljšane percepcija i pažnja dece i za druge aktivnosti. Takođe, korišćenje kompjutera doprinelo je smanjenju suvišne energije kod hiperaktivne dece.

Multimedijalna učionica
Multimedijalna učionica

Rezultati koji se postižu primenom računarske tehnologije u radu s decom sa posebnim potrebama su značajni i ne smeju se zanemariti, već treba raditi na njihovom daljem razvoju.

Škola poseduje multimedijalnu učionicu koja je opremljenja računarima, projektorom, projekcionim platnom i televizorom.
Učenici se u digitalnom kabinetu upoznavaju sa osnovama rada na računaru, mogućnostima primene računara i načinima dolaženja do informacija u savremenom informatičkom svetu.

Učenicima je omogućeno da podese svoj računar prema svojim vizuelnim, slušnim, kognitivnim, govornim i potrebama spretnosti ruku. Da bi bila pristupačna, tehnologija mora biti dovoljno fleksibilna kako bi odgovorila na potrebe i sklonosti različitih osoba sa različitim sposobnostima. U multimedijalnoj učionici mogu se izvoditi časovi iz različitih nastavnih predmeta. Primena multimedijalnog pristupa omogućava nastavnicima uspešnije i kvalitetnije izvođenje nastave, a učenicima formiranje jasnijih predstava i pojmova. Ovakav vid nastave značajno olakšava proces učenja i usvajanja novih sadržaja.