ОШ “Бошко Буха” - корак испред

Основна школа “Бошко Буха” се налази у улици XXI дивизије број 31, на Звездари, у Београду. Школа се бави образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју. Ових дана, прослављамо 50 година постојања наше школе.

А како је настала? Реформом школства, специјалне школе су постале интегрални део школског система, тако што су се од специјалних одељења при редовним школама формирале специјалне школе; једна од њих је била и наша школа, која је оформљена јануара 1963.

Због недостатка простора, настава се одвијала на две локације; у основној школи “Филип Вишњић” са шест одељења и у основној школи “Драгица Правица” са четири одељења. Септембра 1963. године школа коначно добија сопствени простор, у приземљу школе “Вељко Дугошевић”, у улици Милана Ракића број 41. Наредне године тачније 17. јануара 1964., школа je постала права образовно-васпитна установа, када је и добила име под којим је и данас – “Бошко Буха”. Адаптацијом школске зграде у улици XXI дивизије број 31, школа “Бошко Буха” је постала место где су се могли одвијати сви облици васпитно образовног рада. Касније су отворена и истурена одељења у приградским насељима, праћена почетком рада продуженог боравка 1972. године.

Први в.д. управник школе била је Надежда Јовановић, наставник специјалног одељења у школи “Ђуро Даничић”. 1. октобра 1963. године за првог директора именован је Мирослав Плескоњић, који је обављао ту дужност до 16. марта 1981. године. Од 21. августа 1981. године, на месту директора се нашао Радован Мандић, све до марта 2001. године. Од тог времена до данас, дужност директора обавља Оливера Арсенијевић.

Током година, зграда је адаптирана и повећан је број кабинета. Наша школа поседује данас и сензорну собу, а 2012/2013. инсталирана је и покретна платформа за превоз ученика у колицима. Поред наше школе, у приградском насељу Гроцка и у основној школи “Вељко Дугошевић” постоје развојна одељења.

ОШ Бошко БухаОд 2009/2010. године, школа “Бошко Буха” ради по редовном плану и програму прилагођеним сваком ученику. Такође, од исте године постоји мобилни тим који ради при редовним школама, а од 2012/2013. прераста у тим за подршку деци са сметњама у развоју у редовним школама. Овај тим представља организациони облик преко кога се пружа стручна подршка наставном процесу редовне школе од стране дефектолога школе за образовање ученика са сметњама у развоју. Подршка је усмерена ка ученицима како са сметњама у развоју тако и са тешкоћама у учењу. Дефектолози пружају своју помоћ и подршку, која се огледа у саветодавно-инструктивном и корективном раду са ученицима, наставницима и стручним сарадницима, родитељима ученика и учествовањем у раду стручне службе и Стручног тима за инклузију редовне школе, током целе школске године.

Адаптацијом школске зграде у улици XXI дивизије број 31, школа “Бошко Буха” је постала место где су се могли одвијати сви облици васпитно образовног рада.

Прославе и приредбе у свечаној сали школе

Наши запослени, разноврсних стручних профила се уз комбиновање образовно-васпитног и клиничког приступа баве ученицима, узимајући у обзир посебност сваког детета. У ведрој атмосфери пуној разумевања, ученици стичу неопходна знања и подстичу се њихова интересовања кроз наставу и анимацију. Ученици се подстичу у ономе што могу; у нашој школи, бити посебан не значи бити сам.

 • О.Ш. “Стеван Синђелић”
 • О.Ш. “Владислав Петковић Дис”
 • О.Ш. “Деспот Стефан Лазаревић”
 • О.Ш. “Павле Савић”
 • О.Ш. “Марија Бурсаћ”
 • О.Ш. “Иван Горан Ковачић”
 • О.Ш. “Јелена Ћетковић”
 • О.Ш. “1300 каплара”
 • О.Ш. “Браће Јерковић”
 • школа без насиља
 • асистивна технологија
 • вршњачка едукација
 • целодневна настава од I до IV разреда
 • програми здравствено-васпитног рада
 • програм превенције асоцијалног и делинквентног понашања ученика
 • програм превенције злоупотребе психоактивних супстанци
 • изборни програми
 • центар језичких активности
 • центар радно-техничких активности
 • центар еколошко-хуманитарних активности
 • логопедске вежбе
 • психомоторне вежбе
 • здравствено васпитање