Tim za podršku predstavlja poseban oblik rada kroz koji se pruža organizovana stručna podrška defektologa obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju i specifičnim razvojnim poremećajima u redovnim školama.

Cilj rada defektologa je prevencija i korekcija (otklanjanje ili ublažavanje) smetnji i poremećaja u razvoju kod učenika u oblasti motoričkog i kognitivnog funkcionisanja, govorno-jezičkog razvoja, interpersonalne komunikacije i socijalnih interakcija i podsticanje razvoja određenih psihičkih i fizičkih funkcija na kojima se zasniva obrazovno – vaspitni rad.
Ostvaruje se direktnom podrškom:

  1. učenicima sa smetnjama i specifičnim razvojnim poremećajima u redovnom obrazovno-vaspitnom sistemu kroz savetodavno – instruktivni i korektivni rad (individualno ili u grupi),
  2. nastavnicima i stručnim saradnicima u redovnom obrazovno-vaspitnom sistemu kroz savetodavno – instruktivni rad,
  3. roditeljima učenika sa smetnjama i specifičnim razvojnim poremećajima kroz savetodavno – instruktivni rad,
  4. radu stručne službe i Stručnog tima za inkluziju kroz multidisciplinarno planiranje i operacionalizaciju inkluzivne politike u školi.

Korektivni rad sa učenicima se realizuje kroz dva oblika:

  1. Individualna podrška – na individualnom tretmanu sa učenikom (po potrebi i u paru ili u maloj grupi 2-3 učenika) u cilju maksimalnog razvoja i rehabilitacije učenikovih sposobnosti. Defektološki tretman se realizuje prema individualnom razvojnom programu, izrađenom na osnovu defektološke procene i opservacije učenika. Ritam i intenzitet, te trajanje primene vežbi su prilagođeni potrebama i sposobnostima svakog učenika pojedinačno. Ove aktivnosti realizuju somatoped, oligofrenolog i logoped izvan redovnog razreda.
  2. Podrška u grupi je organizovana kroz radionice resocijalizacije u cilju prevencije poremećaja i korekcije ponašanja, prevencije u rizičnim porodičnim situacijama i razvoja socijalnih veština. Korektivno – preventivni rad je organizovan na osnovu opservacije i procene ponašanja. Realizuje specijalni pedagog u posebnoj grupi van razreda.
  3. Tim za podršku postoji u školi od 2010/11. školske godine. Do sada je obuhvaćeno više od 300 učenika u 10 osnovnih škola. Naši defektolozi su uključeni u rad Stručnih timova za IO i Nastavničkih veća redovnih osnovnih škola: “Stevan Sinđelić”, ”1300 kaplara”, “Jelena Ćetković”, “Despot Stefan Lazarević”, “Dragojlo Dudić”, “Vladislav Petković Dis”, “Pavle Savić”, “Marija Bursać”, “Ivan Goran Kovačić” i “Braće Jerković”. Saradnja je predviđena Školskim razvojnim planovima.