U školi postoje pet vaspitnih grupa produženog boravka kojima su obuhvaćeni učenici od petog do osmog razreda.

Cilj ovih vaspitnih grupa je stvaranje uslova da učenici u celini zadovolje potrebu za izražavanjem i komunikacijom, probude interesovanja, usavrše veštine i povećaju obim i kvalitet znanja. Najveća pažnja se obraća na potrebe učenika, kako bi lakše razvili svoje mogućnosti u cilju stvaralačkog izražavanja sopstvene ličnosti putem umetnosti, sporta, muzike, jezika.

Rad u produženom boravku odvija se po programu koji obuhvata vaspitanje i socijalizaciju učenika, pomaganje u učenju i radu, sticanje radnih i higijenskih navika, preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika, organizovanje i realizovanje aktivnosti učenika tokom slobodnog vremena.

Pored redovnih aktivnosti (korepeticija gradiva, izrada domaćih zadataka, vaspitnoobrazovnog i radnog vaspitanja) ostvaruje se saradnja sa širom lokalnom zajednicom kroz kreativne, dramske i sportske radionice i projekte.
Tokom školske godine, učenici koji pohađaju produženi boravak posećuju izložbe, predstave, radionice i priredbe koje se održavaju van škole.

U okviru redovnih aktivnosti deca u produženom boravku imaju aktivan, pasivan odmor i ručak.

U produženom boravku učenicima se prilagođavaju sadržaji, oblici rada, metode i sredstva vaspitno-obrazovnog rada sa stepenom usvojenog znanja i individualnim mogućnostima učenika. Da bi ovaj proces bio uspešniji nastavnici koriste nastavne i vaspitne oblike i metode rada koje stimulišu učenika na aktivnost i samostalnost pri rešavanju problema. Zato je produženi boravak učenicima više od učenja. Ovde se opušta, mašta, igra, razgovara, druži i misli.