У школи постоје пет васпитних група продуженог боравка којима су обухваћени ученици од петог до осмог разреда.

Циљ ових васпитних група је стварање услова да ученици у целини задовоље потребу за изражавањем и комуникацијом, пробуде интересовања, усаврше вештине и повећају обим и квалитет знања. Највећа пажња се обраћа на потребе ученика, како би лакше развили своје могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности, спорта, музике, језика.

Рад у продуженом боравку одвија се по програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика, организовање и реализовање активности ученика током слободног времена.

Поред редовних активности (корепетиција градива, израда домаћих задатака, васпитнообразовног и радног васпитања) остварује се сарадња са широм локалном заједницом кроз креативне, драмске и спортске радионице и пројекте.
Током школске године, ученици који похађају продужени боравак посећују изложбе, представе, радионице и приредбе које се одржавају ван школе.

У оквиру редовних активности деца у продуженом боравку имају активан, пасиван одмор и ручак.

У продуженом боравку ученицима се прилагођавају садржаји, облици рада, методе и средства васпитно-образовног рада са степеном усвојеног знања и индивидуалним могућностима ученика. Да би овај процес био успешнији наставници користе наставне и васпитне облике и методе рада које стимулишу ученика на активност и самосталност при решавању проблема. Зато је продужени боравак ученицима више од учења. Овде се опушта, машта, игра, разговара, дружи и мисли.