У току школске 2003.године, у сарадњи са друштвом МНРО, Стари град, у нашој школи организоване су радионице за наше ученике и ученике који нису обухваћени даљим школовањем, чланови друштва, као жеља да се прате савремене реформе образовања. Рад се састојао из обнављања знања из разних области, значајних за свеобухватну социјализацију, практичних активности значајних за свкодневни живот: прање, пеглање и шивење. Материјал потребан за реализацију рада за тај период обезбедила је фондација ЊКВ Принцеза Катарина.

Влада Јапана је у марту 2006.год. уручила значајну донацију нашој школи за модернизацију рада и услова за рад. Купљене су машине за шивење, прање, пеглање и сушење веша. У радионицама ученици се према интересовањима и способностима обучавају за рад уз помоћ наставника који учествују у планирању и вођењу секција школе: текстилна, ликовна и еколошка секција.

 

Сваком ученику се поклања посебна пажња, развијају се индивидуалне способности, креативност и машта. Свако дете у оквиру групне активности оспособљава се за коришћење прибора и техника примерених његовим личним способностима и интресовњима. Негује се здрав однос према раду, стиче самопоуздање, сигурност, припадност групи и друштву, негује народна традиција кроз стицање знања и вештина у старим занатима као што су шивење, штрикање, вез, ткање, прављење производа од глине, рециклираног папира и картона.

Своје радове и производе ученици излажу у холу школе и многобројним тематским изложбама у граду.