Развојно одељењеРазвојно одељење представља облик индивидуализиране наставе из предмета Српски језик и Математика као и групну подршку из предмета Психомоторних и Логопедских вежби.
Одељење је почело са радом у ОШ “Вељко Дугошевић” од 2002/2003. шк. год., а у ОШ “Илија Гарашанин” од 2004/2005. шк. год.

У развојно одељење иду ученици из нижих разреда редовне школе којима је потребна индивидуализирана подршка из математике и српског језика и ученици који раде по ИОП –у из српског језика и математике.
Настава у развојном одељењу се одвија у исто време као и настава у редовном одељењу. Подршка подразумева три или пет часова из предмета Српски језик и Математика у току радне недеље. Дефектолози у развојним одељењима пружају деци додатну подршку и кроз групно извођење психомоторних и логопедских вежби, три или четири часа у току радне недеље. Ослањајући се на њихове јаке стране и интересовања дефектолози помажу ученицима да превазиђу потешкоће које имају.

Дефектолози који раде у развојним одељењима помажу редовним наставницима у изради ИОП-а за ученике који иду у развојно одељење као и у њиховој реализацији.

Улога дефектолога у развојним одељењима се огледа кроз спровођење васпитно образовног, корективног и превентивног рада који се реализује кроз извођење наставе из поменутих предмета. Дефектолози који раде у развојним одељењима представљају веома важну карику у целом тиму који ради на пружању свестране помоћи како детету тако и родитељима. У том циљу они тесно сарађују са учитељима, школским тимом, социјалним, здравственим и другим службама.

Реализација наставних садржаја у развојним одељењима представља један од видова сарадње специјалне и редовне школе, која има за циљ да наше ученике интегрише у редовне друштвене токове и да их учини равноправним члановима нашег друштва.