Razvojno odeljenjeRazvojno odeljenje predstavlja oblik individualizirane nastave iz predmeta Srpski jezik i Matematika kao i grupnu podršku iz predmeta Psihomotornih i Logopedskih vežbi.
Odeljenje je počelo sa radom u OŠ “Veljko Dugošević” od 2002/2003. šk. god., a u OŠ “Ilija Garašanin” od 2004/2005. šk. god.

U razvojno odeljenje idu učenici iz nižih razreda redovne škole kojima je potrebna individualizirana podrška iz matematike i srpskog jezika i učenici koji rade po IOP –u iz srpskog jezika i matematike.
Nastava u razvojnom odeljenju se odvija u isto vreme kao i nastava u redovnom odeljenju. Podrška podrazumeva tri ili pet časova iz predmeta Srpski jezik i Matematika u toku radne nedelje. Defektolozi u razvojnim odeljenjima pružaju deci dodatnu podršku i kroz grupno izvođenje psihomotornih i logopedskih vežbi, tri ili četiri časa u toku radne nedelje. Oslanjajući se na njihove jake strane i interesovanja defektolozi pomažu učenicima da prevaziđu poteškoće koje imaju.

Defektolozi koji rade u razvojnim odeljenjima pomažu redovnim nastavnicima u izradi IOP-a za učenike koji idu u razvojno odeljenje kao i u njihovoj realizaciji.

Uloga defektologa u razvojnim odeljenjima se ogleda kroz sprovođenje vaspitno obrazovnog, korektivnog i preventivnog rada koji se realizuje kroz izvođenje nastave iz pomenutih predmeta. Defektolozi koji rade u razvojnim odeljenjima predstavljaju veoma važnu kariku u celom timu koji radi na pružanju svestrane pomoći kako detetu tako i roditeljima. U tom cilju oni tesno sarađuju sa učiteljima, školskim timom, socijalnim, zdravstvenim i drugim službama.

Realizacija nastavnih sadržaja u razvojnim odeljenjima predstavlja jedan od vidova saradnje specijalne i redovne škole, koja ima za cilj da naše učenike integriše u redovne društvene tokove i da ih učini ravnopravnim članovima našeg društva.