Сензорна соба као посебно опремљена просторија у школи постоји од 2011.године. У овој интерактивној соби ученик се у контролисаним условима и под стручним вођењем дефектолога доводи у ситуацију слободног експериментисања, истраживања, игре, бирајући стимулусе који одговарају његовим тренутним потребама.

Терапија у сензорној соби је помоћни третман код деце са развојним сметњама са циљем да се стабилизује и подстиче емоционални развој и адаптивно понашање.
Соба је опремљена меканим облогама на зидовима и поду. Садржи комплет опреме различитих елемената, предмета, средстава, материјала која изазивају сензорне подражаје. Дефектолог контролише опрему у соби, комбинује и дозира стимулусе за свако чуло, прилагођава их индивидуалним карактеристикама сваког ученика.

Сензорна собаУ сензорној соби се спроводи перцептивно – моторичка стимулација три система: вестибуларног, проприоцептивног и тактилног, а прате их аудитивни, визуелни и олфактивни (музикотерапија, ароматерапија, колоритерапија) као саставни део третмана. Специфичним техникама и стратегијама соматопед пружа помоћ ученику да учи кроз конкретну активност, манипулишући и играјући се, задовољно долазећи до интеграције и коришћења сензорних информација, корекције постојећих потешкоћа и ограничења, новог учења.
Сензорна собаСпроводи се најчешће индивидуално (терапеут са учеником) или, када је важан социјални елемент, два терапеута или више деце са терапеутом. Боравак у сензорној соби најчешће траје 15 до 25 минута, у зависности од дететовог расположења и реаговања.

 

Терапија у сензорној соби се планира на основу детектованих тешкоћа ученика и у складу са индивидуалним образовним планом, а програмира се на основу опсервације и процене индивидуалне перцептивно – моторичке организације сваког ученика.
Терапија у сензорној соби намењена је свим ученицима школе независно од врсте поремећаја, али је отворена и за децу типичне популације која имају проблем са сензорном интеграцијом и хиперактивношћу.