Senzorna soba kao posebno opremljena prostorija u školi postoji od 2011.godine. U ovoj interaktivnoj sobi učenik se u kontrolisanim uslovima i pod stručnim vođenjem defektologa dovodi u situaciju slobodnog eksperimentisanja, istraživanja, igre, birajući stimuluse koji odgovaraju njegovim trenutnim potrebama.

Terapija u senzornoj sobi je pomoćni tretman kod dece sa razvojnim smetnjama sa ciljem da se stabilizuje i podstiče emocionalni razvoj i adaptivno ponašanje.
Soba je opremljena mekanim oblogama na zidovima i podu. Sadrži komplet opreme različitih elemenata, predmeta, sredstava, materijala koja izazivaju senzorne podražaje. Defektolog kontroliše opremu u sobi, kombinuje i dozira stimuluse za svako čulo, prilagođava ih individualnim karakteristikama svakog učenika.

Senzorna sobaU senzornoj sobi se sprovodi perceptivno – motorička stimulacija tri sistema: vestibularnog, proprioceptivnog i taktilnog, a prate ih auditivni, vizuelni i olfaktivni (muzikoterapija, aromaterapija, koloriterapija) kao sastavni deo tretmana. Specifičnim tehnikama i strategijama somatoped pruža pomoć učeniku da uči kroz konkretnu aktivnost, manipulišući i igrajući se, zadovoljno dolazeći do integracije i korišćenja senzornih informacija, korekcije postojećih poteškoća i ograničenja, novog učenja.
Senzorna sobaSprovodi se najčešće individualno (terapeut sa učenikom) ili, kada je važan socijalni element, dva terapeuta ili više dece sa terapeutom. Boravak u senzornoj sobi najčešće traje 15 do 25 minuta, u zavisnosti od detetovog raspoloženja i reagovanja.

 

Terapija u senzornoj sobi se planira na osnovu detektovanih teškoća učenika i u skladu sa individualnim obrazovnim planom, a programira se na osnovu opservacije i procene individualne perceptivno – motoričke organizacije svakog učenika.
Terapija u senzornoj sobi namenjena je svim učenicima škole nezavisno od vrste poremećaja, ali je otvorena i za decu tipične populacije koja imaju problem sa senzornom integracijom i hiperaktivnošću.