Физичка активност ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој. Овакве активности ученици наше школе упражњавају кроз часове редовне наставе физичког васпитања и кроз часове спортске секције.

Рад спортске секције наше школе остварује се кроз спортове : фудбал, кошарка, стони тенис и атлетика, из којих се и организују такмичења на регионалном и државном. Спортска секција обухвата ученике од петог до осмог разреда а и млађе у складу са њиховим могућностима и индивидуалним способностима.

Екипе наше школе, како дечака тако и девојчица, учествују на регоналним и државним такмичењима, на којима су остварили запажене резултате, у појединачним конкуренцијама и екипно а и у укупном пласману школа. Активности спортске секције одвијају се на теренима школског дворишта и у школској сали за физичко васпитање.

Кроз ангажовање у спортској секцији ученици задовољавају потребе за кретањем, физичком активношћу и остварују позитивну социјалну интеракцију кроз учешће на школском и другим такмичењима.

Стони тенис
Карате секција КК "ЈЕДИНСТВО"