26.09.2016. године одржана је прва од укупно 12 радионица за родитеље из Тренинга родитељских вештина.

Радионица је протекла успешно. Родитељима су представљени актери и програм, размењене су кључне информације, утврђен је “информативни пристанак” на третман и родитеље смо информисали о условима, начину и динамици третмана.
Други део сусрета био је посвећен представљању АБЦ модела и увежбавању принципа примењене бихејвиорлане анализе понашања.