У оквиру наставе техичког образовања ученици су стицали интересовања, основна знања и вештине за обраду текстила која су се развила у потребу за формирање текстилне секције.

Ученици се добровољно укључују у рад секције. Радо и редовно учествују у активностима. Током године се упознају са различитим материјалима, техникама и алатима за израду планираних предмета. У раду полазимо од jедне од идеја Валдорф педагогије да дете треба да развија своје менталне али и духовне капацитете кроз развијање осећаја заједништва и уметнички рад. У групној изради и активности свако дете има свој задатак примерен његовим способностима и личним афинитетима, који се даље продубљују и истражују, развија креативност, машту, фину моторичку и манипулативну спретност, стбилизује пажњу.

Чланови секције израђују предмете које имају практичну и употребну вредност и могу се користити у свакодневном животу и активно учествују у планирању и изради употребних предмета у складу са својим способностима и интересовањима. Своје радове излажу у холу школе и тематским изложбама у граду: Педагошки, Природњачки музеј, изложба у Звезданом гају и могим другим изложбама и манифестацијама. На изложби “У сусрет Ускрсу”, заједнички рад са члановима ликовне секције је освојио треће место.