OŠ“BOŠKO BUHA“ KOJA OBRAZUJE I VASPITAVA DECU SA SMETNjAMA U RAZVOJU OBAVEŠTAVA SVE ZAINTERESOVANE DA VRŠI PRIHVAT UČENIKA SA EVAKUISANIH PODRUČJA  DIREKTORKA ŠKOLE: Olivera Arsenijević