Школа има богат опсег ваннаставних активности. Деца су мотивисана и укључена у рад различитих секција и такмичења које својим активностима подстицајно утичу на развој ученика. Укључивање у активности Пријатеља деце и Дечијег културног центра је такође показало значајне резултате. Велику вредност имају и часови допунске наставе који су засновани на савременим компензационим програмима. У месној заједници “Липов лад” а у организацији “Пријатељи деце Звездара” организују се сваке године разне радионице.

Општина Звездара ораганизује програме за сву децу основно школског узраста. Испред Општине Звездара у оквиру “Дана европске баштине” а у организацији ЈП Градске пијаце и Општине Звездара организован је програм “Београду на дар” намењен деци основно школског узраста. Ученици наше школе учествују и у разним акцијама и манифестацијама и често су радо виђени гости у другим школама.
У оквиру “Дечије недеље” ученици посећују разне манифестације. Од ваннаставних активности треба издвојити и редовне посете Природњачком музеју у оквиру Еколошке секције.

Посете позориштима и музичким школама су такође део ваннаставних активности ученика наше школе, као и разна такмичења и изложбе.