Škola ima bogat opseg vannastavnih aktivnosti. Deca su motivisana i uključena u rad različitih sekcija i takmičenja koje svojim aktivnostima podsticajno utiču na razvoj učenika. Uključivanje u aktivnosti Prijatelja dece i Dečijeg kulturnog centra je takođe pokazalo značajne rezultate. Veliku vrednost imaju i časovi dopunske nastave koji su zasnovani na savremenim kompenzacionim programima. U mesnoj zajednici “Lipov lad” a u organizaciji “Prijatelji dece Zvezdara” organizuju se svake godine razne radionice.

Opština Zvezdara oraganizuje programe za svu decu osnovno školskog uzrasta. Ispred Opštine Zvezdara u okviru “Dana evropske baštine” a u organizaciji JP Gradske pijace i Opštine Zvezdara organizovan je program “Beogradu na dar” namenjen deci osnovno školskog uzrasta. Učenici naše škole učestvuju i u raznim akcijama i manifestacijama i često su rado viđeni gosti u drugim školama.
U okviru “Dečije nedelje” učenici posećuju razne manifestacije. Od vannastavnih aktivnosti treba izdvojiti i redovne posete Prirodnjačkom muzeju u okviru Ekološke sekcije.

Posete pozorištima i muzičkim školama su takođe deo vannastavnih aktivnosti učenika naše škole, kao i razna takmičenja i izložbe.