OŠ “Boško Buha” - korak ispred

Osnovna škola “Boško Buha” se nalazi u ulici XXI divizije broj 31, na Zvezdari, u Beogradu. Škola se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece sa smetnjama u razvoju. Ovih dana, proslavljamo 50 godina postojanja naše škole.

A kako je nastala? Reformom školstva, specijalne škole su postale integralni deo školskog sistema, tako što su se od specijalnih odeljenja pri redovnim školama formirale specijalne škole; jedna od njih je bila i naša škola, koja je oformljena januara 1963.

Zbog nedostatka prostora, nastava se odvijala na dve lokacije; u osnovnoj školi “Filip Višnjić” sa šest odeljenja i u osnovnoj školi “Dragica Pravica” sa četiri odeljenja. Septembra 1963. godine škola konačno dobija sopstveni prostor, u prizemlju škole “Veljko Dugošević”, u ulici Milana Rakića broj 41. Naredne godine tačnije 17. januara 1964., škola je postala prava obrazovno-vaspitna ustanova, kada je i dobila ime pod kojim je i danas – “Boško Buha”. Adaptacijom školske zgrade u ulici XXI divizije broj 31, škola “Boško Buha” je postala mesto gde su se mogli odvijati svi oblici vaspitno obrazovnog rada. Kasnije su otvorena i isturena odeljenja u prigradskim naseljima, praćena početkom rada produženog boravka 1972. godine.

Prvi v.d. upravnik škole bila je Nadežda Jovanović, nastavnik specijalnog odeljenja u školi “Đuro Daničić”. 1. oktobra 1963. godine za prvog direktora imenovan je Miroslav Pleskonjić, koji je obavljao tu dužnost do 16. marta 1981. godine. Od 21. avgusta 1981. godine, na mestu direktora se našao Radovan Mandić, sve do marta 2001. godine. Od tog vremena do danas, dužnost direktora obavlja Olivera Arsenijević.

Tokom godina, zgrada je adaptirana i povećan je broj kabineta. Naša škola poseduje danas i senzornu sobu, a 2012/2013. instalirana je i pokretna platforma za prevoz učenika u kolicima. Pored naše škole, u prigradskom naselju Grocka i u osnovnoj školi “Veljko Dugošević” postoje razvojna odeljenja.

OŠ Boško BuhaOd 2009/2010. godine, škola “Boško Buha” radi po redovnom planu i programu prilagođenim svakom učeniku. Takođe, od iste godine postoji mobilni tim koji radi pri redovnim školama, a od 2012/2013. prerasta u tim za podršku deci sa smetnjama u razvoju u redovnim školama. Ovaj tim predstavlja organizacioni oblik preko koga se pruža stručna podrška nastavnom procesu redovne škole od strane defektologa škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Podrška je usmerena ka učenicima kako sa smetnjama u razvoju tako i sa teškoćama u učenju. Defektolozi pružaju svoju pomoć i podršku, koja se ogleda u savetodavno-instruktivnom i korektivnom radu sa učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima, roditeljima učenika i učestvovanjem u radu stručne službe i Stručnog tima za inkluziju redovne škole, tokom cele školske godine.

Adaptacijom školske zgrade u ulici XXI divizije broj 31, škola “Boško Buha” je postala mesto gde su se mogli odvijati svi oblici vaspitno obrazovnog rada.

Proslave i priredbe u svečanoj sali škole

Naši zaposleni, raznovrsnih stručnih profila se uz kombinovanje obrazovno-vaspitnog i kliničkog pristupa bave učenicima, uzimajući u obzir posebnost svakog deteta. U vedroj atmosferi punoj razumevanja, učenici stiču neophodna znanja i podstiču se njihova interesovanja kroz nastavu i animaciju. Učenici se podstiču u onome što mogu; u našoj školi, biti poseban ne znači biti sam.

 • O.Š. “Stevan Sinđelić”
 • O.Š. “Vladislav Petković Dis”
 • O.Š. “Despot Stefan Lazarević”
 • O.Š. “Pavle Savić”
 • O.Š. “Marija Bursać”
 • O.Š. “Ivan Goran Kovačić”
 • O.Š. “Jelena Ćetković”
 • O.Š. “1300 kaplara”
 • O.Š. “Braće Jerković”
 • škola bez nasilja
 • asistivna tehnologija
 • vršnjačka edukacija
 • celodnevna nastava od I do IV razreda
 • programi zdravstveno-vaspitnog rada
 • program prevencije asocijalnog i delinkventnog ponašanja učenika
 • program prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
 • izborni programi
 • centar jezičkih aktivnosti
 • centar radno-tehničkih aktivnosti
 • centar ekološko-humanitarnih aktivnosti
 • logopedske vežbe
 • psihomotorne vežbe
 • zdravstveno vaspitanje