DANI DEFEKTOLOGA 2015. Kragujevac 2015.

Trodnevni stručni skup sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2015.“ održan je po prvi put u Kragujevcu i okupio je veliki broj stručnjaka iz cele Srbije i okruženja.
Tema ovogodišnjeg skupa je bila „Deca i učenici sa teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom“.