Састанак предсатавника савета родитеља и стручних сарадника звездарских васпитно образовних установа

У свечаној сали Шесте београдске гимназије је одржан састанак предсатавника савета родитеља и стручних сарадника звездарских васпитно образовних установа.