Dani defektologa 2020.

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu su, u kongresnom centru hotela “Mona Plaza”, od 20. do 23. februara 2020. godine održani tradicionalni

Akcija Fonda B 92, „Bitka za znanje“

U okviru ove akcije pokrenuta je inicijativa pčelice koja za cilj ima nabavku savremenih učila za škole za decu sa smetnjama u razvoju. Naša škola će dobiti šest robota u obliku pčele sa šest različitih podloga pomoću kojih deca mogu da uče različite sadržaje kako akademske tako i životne.