IZVEŠTAJ SA SEMINARA LIKOVNA SEKCIJA

Društvo „Prijatelji dece Zvezdare“ organizovalo je seminar za nastvnike likove kulture zvezdarskih osnovnih škola. Radionica izrade pop-ap konstrukcija od papira i kartona je održana 17. septembra u mesnoj zajednici „Lipov Lad“. Na seminaru je bila nastavnica Sanja Đerić. Radionicu je vodila Mina Simić, master primenjene umetnosti. Društvo „Prijatelji dece Zvezdare“ organizovalo je seminar izrade pop-ap…

OŠ“BOŠKO BUHA“ KOJA OBRAZUJE I VASPITAVA DECU SA SMETNjAMA U RAZVOJU OBAVEŠTAVA SVE ZAINTERESOVANE DA VRŠI PRIHVAT
UČENIKA SA EVAKUISANIH PODRUČJA

 DIREKTORKA ŠKOLE:
Olivera Arsenijević

Posetili smo tokom marta

Učenici osnovne škole “Boško Buha“ imali su organizovan odlazak u „Pedagoški muzej“ u Beogradu za vreme održavanja izložbe pod nazivom „Škola moje bake“, gde su kroz interaktivnu prezentaciju stekli uvid o edukaciji sa početka dvadesetog veka.

Na osnovu Obaveštenja Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom “Poslovni porostor Zvezdara“ OU br.164/2014, odluke Školskog odbora br.94/6 od 30.01.2014.godine i Rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije-Sektor za imovinski postupak 04 br:361-575/2013 od 02.12.2013.godine, Osnovna škola „Boško Buha“ iz Beograda, XXI divizije br.31, objavljuje

O G L A S

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup školskog prostora (svečane- muzičke sale) u školskoj 2013/2014.godini i to:

Svečane sale (muzičke sale) koja se nalazi na prvom (I) spratu OŠ „Boško Buha“, ukupne površine 171,69 m2 za održavanje časova joge, do kraja školske 2013/2014.godine Bliži uslovi za izdavanje prostora mogu se dobiti putem telefona: 011/2417- 174. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „za oglas“ na adresu: OŠ „Boško Buha“, XXI divizije br.31, Beograd, lično ili putem pošte, u roku od 8 dana od objavljivanja oglasa.

Proslavljena školska slava Sveti Sava

U svečanoj sali škole, prigodnom programom obeležena je školska slava Sveti Sava.
Sveštenik je obavio sečenje kolača i održana je svečana akademija na kojoj su bili prisutni
gosti, roditelji, deca i zaposleni.
Nakon toga, učenicima je organizovan svečani ručak a zaposleni sa gostima su proslavili slavu
u svečanoj sali škole.

Zvezdara ugostila prvu dečiju pijacu

Ispred Opštine Zvezdara organiѕovan je program “Beogradu na dar”, namenjena deci osnovnoškolskog uzrasta. Program je bio u organizaciji JP “Gradske pijace” i Opštine Zvezdara a sve u okviru manifestacije “Dani evropske baštine”. Ovogodišnja teme “Dana evropske baštine” je “Darivanje i zadužbinarstvo”. Na platou ispred Opštine na tezgama, naši učenici i nastavnici su izlagali i prodavali…