Ликовна секцијаЛиковна секција, успешним радом, прати и обележава важне догађаје у школи, ужој и широј друштвеној и природној средини. Кроз радионице глине, рециклаже, мозаика, сликања ученици се упознају са различитим ликовним техникама и материјалима за рад.

Успешни радови излажу се у Педагошком музеју, разним галеријама и продајним изложбама. Сваке године на Калемегдану, чланови ликовне секције учествују на Јавном часу цртања. Своје радове излажу на традиционалним Ускршњим изложбама у Звезданом гају, испред храма Светог Саве и цркве Светог Марка и редовно су награђивани.

Чланови секције организују Јавни час цртања, у школи, а заједно са ученицима других школа и Друштава за помоћ особама ометених у развоју.

Чланови секције сарађују са Природњачким музејом, Пријатељи Деце Звездаре који организују, изузетно посећене продајне изложбе ученичких радова.