Likovna sekcijaLikovna sekcija, uspešnim radom, prati i obeležava važne događaje u školi, užoj i široj društvenoj i prirodnoj sredini. Kroz radionice gline, reciklaže, mozaika, slikanja učenici se upoznaju sa različitim likovnim tehnikama i materijalima za rad.

Uspešni radovi izlažu se u Pedagoškom muzeju, raznim galerijama i prodajnim izložbama. Svake godine na Kalemegdanu, članovi likovne sekcije učestvuju na Javnom času crtanja. Svoje radove izlažu na tradicionalnim Uskršnjim izložbama u Zvezdanom gaju, ispred hrama Svetog Save i crkve Svetog Marka i redovno su nagrađivani.

Članovi sekcije organizuju Javni čas crtanja, u školi, a zajedno sa učenicima drugih škola i Društava za pomoć osobama ometenih u razvoju.

Članovi sekcije sarađuju sa Prirodnjačkim muzejom, Prijatelji Dece Zvezdare koji organizuju, izuzetno posećene prodajne izložbe učeničkih radova.