Подручна одељења налазе се у три редовне основне школе, и то: „ Стеван Синђелић“, Илија Гарашанин“ и „Деспот Стефан Лазаревић“. Ова одељења похађају ученици од 1 до 4. разреда, док од 5. разреда школовање настављају у матичној школи. На захтев родитеља, због индивидуалних способности ученика, излази им се у сусрет, па неки ученици остају у дислоцираним одељењима у петом разреду.